Oksjon 105
Algab 21. juuli 2024

KASUTATUD KIRJANDUS

Eestimaa ja Liivimaa

  • [H93] Haljak, G.:Eesti münt. Estonian coin. Tallinn 1993.
  • [H97] Haljak, G.:Livländische Münzen aus der Ordenszeit 13.-16. Jahrhundert. Tallinn 1997.
  • [H02] Haljak, G.:Livonian Coins from Freetown Riga and Poland-Lithuania Kings 1562-1621. Riia Vabalinna ja Poola-Leedu kuningate aegsed liivimaa mündid 1562-1621. Tallinn 2002.
  • [H03] Haljak, G.:Liivimaa brakteaadid XIII-XVI sajand. Die Livländischen Brakteaten des 13.-16. Jahrhunderts. Tallinn 2003.
  • [H] Haljak, G.:Liivimaa mündid XIII-XVIII sajand. I ja II osa. Tallinn 2010&2011.

Rootsi Kuningriik

  • [LL] Lagerqvist, L.O.:Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. Stockholm 1970.
  • [SM] Ahlström B., Almer Y., Hemmingsson B.:Sveriges Mynt 1521-1977. Stockholm 1976.
  • [SB] Ahlström B., Almer Y., Jonsson K.:Sveriges besittningsmynt. Stockholm 1980.

Venemaa

  • [Bitkin] Bitkin, V.: Composite catalogue of Russian coins - part II (1740-1917). Kiev 2003.

©2004-24 Haljak Coin Auction OÜ